Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

21 February 2021
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
32
Views

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 41 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 40 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

İhaleye 116 milyar 350 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
Tüm Haberler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.